Duurzaam verpakken

In onze branche zijn we hard aan het aan het werk om het verpakken van producten te verminderen. Zo wordt er gekeken naar de noodzakelijke bijdrage die de verpakking levert aan voedselveiligheid, houdbaarheid, kwaliteit en traceerbaarheid van het product. Het uitgangspunt is een minimale milieu-impact zoals toepassing door middel van circulaire economie.

GroentenFruit Huis heeft doelen opgesteld op basis van vijf pijlers:

1. Verminderen verpakkingsmateriaal en alternatieven voor verpakkingen.

Met als doel het gewicht gebruikt verpakkingsmateriaal te verminderen met 15% in 2022 per verkocht kilogram product ten opzichte van 2017.

2. Design for recycling

Het doel is dat in 2022 90% van de verpakkingen recyclebaar is en 100% in 2025 met het op dat moment beschikbare inzamelings- en recycleproces.

3. Grondstoffen en materiaalgebruik

Kiezen voor verpakkingen uit grondstoffen met een zo laag mogelijk milieu-impact.

4. Transportverpakkingen

Bij voorkeur worden herbruikbare transportverpakkingen gebruikt die zo efficiënt mogelijk gevuld worden.

5. Communicatie en perceptie

Het overbrengen van de inspanningen rondom verduurzaming van verpakkingen en nut van verpakkingen overbrengen bij de gebruikers/consumenten.

Jaarlijks worden er meer bewerkte en verpakte gemaksproducten verkocht en ook onbewerkte producten worden steeds vaker verpakt. De groente- en fruitsector streeft naar een sectorale aanpak en meer kennis over innovaties voor alternatieve materialen en nieuwe toepassingen met elkaar te delen zodat de sector de verduurzaming kan opschalen.


De Nederlandse groente- en fruitsector zet zich dan ook graag samen met u in om de verpakkingen te verduurzamen.

Deze tekst is afkomstig uit de samenvatting Brancheplan Duurzaam Verpakken 2019-2022

Dit kan interessant voor u zijn:

Reacties zijn gesloten.